';

Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Ik heb aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Mariëlle van Tuel Massage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.
De websites waar naar verwezen wordt, controleer ik geregeld op de betrouwbaarheid van informatie. Mariëlle van Tuel Massage kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden.
© 2018 Mariëlle van Tuel. Massage.
St. Catharinastraat 9, 6001 BW  Weert
T +31 (0) 65 26 62 492
E mariellevantuel@gmail.com
KvK 662 30 411

 

Privacyverklaring Mariëlle van Tuel Massage
Jouw privacy is voor Mariëlle van Tuel Massage van groot belang. Ik houd me dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de informatie die ik via mijn website over jou te weten komen.
Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoudt, neem dan contact op via mariëllevantuel@gmail.com
Statistieken en profilerin
Ik houd statistieken bij over het gebruik van mijn website. Met deze statistieken verbeteren ik mijn website. Uiteraard zal ik jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan melden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ik geef jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Cookies
Mijn website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar ik informatie in kan opslaan. Maar ik kan er ook mee zien dat je mij weer bezoekt.
Wanneer je mijn website voor het eerst bezoekt, krijg je een melding met uitleg over cookies. Als je mijn website daarna verder gebruikt, neem ik aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.
Je kunt het plaatsen van cookies via je browser uitschakelen, maar je loopt het risico dat sommige onderdelen van mijn website dan niet meer goed werken.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, neem ik de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een wachtwoord.
Ik neem fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en mijn website wordt afgeschermd als je persoonsgegevens invoert.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Jij hebt de volgende rechten:
– uitleg over welke persoonsgegevens die ik heb en wat ik daarmee doe
– inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Dien je verzoek tot inzage of wijziging schriftelijk per e-mail in bij mariellevantuel@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn website wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.